Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacyverklaring

At the Party ( Handelsnaam van Petit Pain BV ), gevestigd aan Schuttevaerweg 91, 3044 BA Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.attheparty.nl
Schuttevaerweg 91, 3044 BA Rotterdam
010-4375684

Petit Pain BV Ellen Vork is de Functionaris Gegevensbescherming van At the Party ( Handelsnaam van Petit Pain BV ). Zij is te bereiken via info@attheparty.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

At the Party ( Handelsnaam van Petit Pain BV ) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt middels mail correspondentie en/of telefonie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

At the Party ( Handelsnaam van Petit Pain BV ) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- At the Party ( Handelsnaam van Petit Pain BV ) analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- At the Party ( Handelsnaam van Petit Pain BV ) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

At the Party ( Handelsnaam van Petit Pain BV ) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

At the Party ( Handelsnaam van Petit Pain BV ) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. At the Party ( Handelsnaam van Petit Pain BV ) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Cookies

Klik hier voor meer informatie over onze cookie-beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door At the Party ( Handelsnaam van Petit Pain BV ) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@petitpain.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

At the Party ( Handelsnaam van Petit Pain BV ) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

At the Party ( Handelsnaam van Petit Pain BV ) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@petitpain.nl.

Onze missie is de verwachtingen te overtreffen. Dat is de kracht van
At The Party.

Onze aanpak

Overtuigd?

Wij komen graag met u in contact

Een afspraak maken is altijd vrijblijvend. Mijn naam is Ellen Vork, het team en ik bespreken graag met u de mogelijkheden.

Contact opnemen

Aanmelden voor de nieuwsbrief